Eesti Demokraadid

Tegevuse eesmärkideks on: 5.1 Eesti   kodanikuühiskonna   ja   osalusdemokraatia   alase   info   kogumine, süstematiseerimine ja levitamine. Sealhulgas info jagamine internetis, seminaride […]

Read More →