Eesti Demokraadid

Tegevuse eesmärkideks on:
5.1 Eesti   kodanikuühiskonna   ja   osalusdemokraatia   alase   info   kogumine, süstematiseerimine ja levitamine. Sealhulgas info jagamine internetis, seminaride ja koolituste korraldamine;
5.2 kodulehekülgede valmistamine, haldamine ja hooldamine ning sellega seotud teenuste pakkumine;
5.3 inimeste kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandil pakutavate võimaluste kaudu linna- ja maaelu edendamiseks ning sellise info kogumine ning levitamine

domeeninimi: demokraadid.ee registreeritud: 23.03.2012 08:30

domeeninimi: demokraadid.ee registreeritud: 23.03.2012 08:30
Registreerija: MTÜ Eesti Demokraadid Reg. no. 80341844 (EE)

domeeninimi demokraadid.ee
registreerija MTÜ Eesti Demokraadid
Reg. no. 80341844 (EE)
registreeritud 23.03.2012 08:30
aegumise kuupäev 24.03.2018
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Zone Media OÜ